Spar Adema en WeHelpen Heemstede

Buurtwinkels kunnen een belangrijke rol in de samenleving vervullen. Spar Adema in de Geleerdenwijk is daar een mooi voorbeeld van. Buurtbewoners komen er elkaar tegen, de medewerkers kennen de klanten, er is tijd voor een praatje, ze weten wat er speelt. 
WeHelpen Heemstede, voor o.a. vraag en aanbod van burenhulp, past hier goed bij.

Spar Adema werkt dan ook graag mee en heeft sinds afgelopen week een grote WeHelpen poster, met nieuwsgierig makende tekst in Spar huisstijl, bij de winkel staan. Voor de eerste informatie over WeHelpen Heemstede of de lokale flyer kan men in de winkel terecht.