WeHelpen is mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

WeHelpen Heemstede

WIJ Heemstede

WeHelpen Heemstede wordt mede uitgevoerd door het Vrijwilligerspunt Heemstede.
Heb je vragen over WeHelpen?
Je kunt bij ons terecht op op maandag t/m donderdag ochtend van 10.00 - 13.00 uur.
Een afspraak is te maken via 023 - 548 38 24 of via heemstede@wehelpen.nl 

Vrijwilligerspunt Heemstede, WIJ De Luifel, Herenweg 96,
2101 MP Heemstede

WIJ Heemstede

WIJ Heemstedevrijwilligerspunt

WIJ Heemstede is een professionele welzijnsinstelling die mensen van alle leeftijden kansen biedt, met elkaar verbindt en hen sterkt in het behoud van eigen regie op een zinvol en plezierig leven. WIJ Heemstede stelt de inwoner van Heemstede centraal en organiseert samen met inwoners en maatschap-pelijke organisaties activiteiten gericht op vorming, educatie, cultuur, ontspanning en ondersteuning in wijken en buurten.
Vrijwilligerspunt Heemstede is onderdeel van WIJ Heemstede.

Gemeente Heemstede

heemstede

Gemeente Heemstede vindt het belangrijk dat iedereen kan participeren in de samenleving, zoveel mogelijk op eigen kracht of met ondersteuning vanuit het sociale netwerk. De ondersteuning die de gemeente voor ogen staat is laagdrempelig, vanuit de vraag van de burger.