Wie wil ons helpen met de coördinatie van ons busvervoer?

Trefwoorden:
gezelschap, vervoer, bestuur, bestuursondersteuning
Zichtbaarheid:
alle gebruikers

Deze hulpvraag is verlopen

Wie wil ons helpen met de coördinatie van ons busvervoer?

De Heemsteedse Kunstkring is een vereniging die voor haar leden theatervoorstellingen en excursies organiseert. Voor het bezoek aan theatervoorstellingen regelt de Kunstkring het busvervoer naar de theaters in de regio.
Voor de uitvoering van dit busvervoer zoekt de Kunstkring een coördinator.

Taakomschrijving coördinator busvervoer (theaters HKK).

De coördinator draagt zorg voor het vervoer van de leden naar de gewenste theaters. Hij/zij doet dit aan de hand van de (door het bestuur) opgestelde planning. Voor de uitvoering zijn een 10-tal busbegeleiders beschikbaar.

De werkzaamheden vinden in het algemeen plaats in de maanden september-mei en omvatten onder andere:

Afspraken maken met de vervoerder
Informeren bij theaters over lengte voorstelling en eindtijd
Telefoontjes van leden ontvangen en verwerken
Uiterlijk 1 dag voor vertrek vervoer papieren (buslijst en instructie) naar busbegeleider

Van de coördinator wordt verwacht de werkzaamheden uit te kunnen voeren aan de hand van het opgestelde overzicht , nauwkeurig te kunnen werken en met verschillende belanghebbenden te kunnen communiceren. Het willen organiseren maar vooral communiceren zit in de genen van de coördinator, waardoor ook het plezier daarin zichtbaar kan worden.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Gerard Oude Engberink, telefonisch 023-592132 of 06-44026504 of per e-mail gerard@heemsteedsekunstkring.nl.

aangepast: 14 mei 2019
triangle Deze hulpvraag is gezien door de servicedesk.

Om je hulp aan te bieden of reacties te bekijken moet je inloggen.